TS EN 54-7 yangın algılama ve alârm sistemleri – bölüm 7: duman algılayıcılar – saçılan ışık geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler,

TS EN 54-7 YANGIN ALGILAMA VE ALÂRM SİSTEMLERİ – BÖLÜM 7: DUMAN ALGILAYICILAR – SAÇILAN IŞIK, GEÇEN IŞIK VEYA İYONLAŞMA İLE ÇALIŞAN NOKTA DEDEKTÖRLER Bu standard, binalardaki yangın algılama ve yangın alarm sistemlerinde kullanılan saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta duman dedektörlerinin özelliklerini, deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar (EN 54-1: 1996). […]

TS EN54-5 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 5: Isı dedektörleri – Nokta dedektörler

TS EN54-5 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 5: Isı dedektörleri – Nokta dedektörler Tipik uygulama sıcaklığı Bir yangın halinin bulunmadığı durumda monte edilmiş bir dedektörün uzun zaman süresince maruz kaldığı sıcaklık. Not – Bu sıcaklığın Çizelge 1’de belirtildiği gibi dedektör üzerinde işaretlenen sınıfa göre en küçük statik tepki sıcaklığının 29 0C altında […]

TS EN 54-4 Yangın Algılama Ve Yangın Alârm Sistemleri Bölüm 4 : Güç Besleme Teçhizatı

TS EN 54-4 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALÂRM SİSTEMLERİ BÖLÜM 4 : GÜÇ BESLEME TEÇHİZATI Kayma gerilimi Pile uygulandığında pili tam dolu durumda tutan gerilim. Kayma gerilimi pil imalatçısı tarafından belirtilir. Son gerilim Boşaltılması gereken bir pile uygulanacak, tavsiye edilen en küçük gerilim. Son gerilim pil imalatçısı tarafından belirtilir. Bu standardın amacı için, aşağıdaki kısaltmalar […]

TS EN 54-3 Yangın Algılama Ve Yangın Alarm Sistemleri Bölüm 3 : Yangın Alârm Cihazları – Ses Cihazları

TS EN 54-3 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ BÖLÜM 3 : YANGIN ALÂRM CİHAZLARI – SES CİHAZLARI   Yangın alârmı veren ses cihazının görevi, acil bir yangın durumunun meydana geldiği bir binanın çevresinde veya içerisinde bulunan kişiyi (kişileri), uygun tedbirleri almasını temin etmek için uyarmaktır. Bu standard, frekans aralığı, zamanla değişim ve çıkış seviyesi […]

TS EN 54-2: 1998 A1: Nisan 2007 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibat

TS EN 54-2: 1998 A1: Nisan 2007 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı 2 Atıf yapılan standardlar 3 Tarifler ve kısaltmalar Madde 3.1.1 ila Madde 3.1.22 silinmiş ve yerine aşağıdaki metin konulmuştur. 3.1.2      Adreslenebilir nokta Kontrol ve gösterge tertibatında tek tek tanımlanabilen nokta. 3.1.3      Alfasayısal monitör Metin ve/veya […]

TS EN54-2 Yangın Algılama Ve Yangın Alârm Sistemleri Bölüm 2 : Kontrol Ve Gösterge Tertibatı

TS EN54-2 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALÂRM SİSTEMLERİ BÖLÜM 2 : KONTROL VE GÖSTERGE TERTİBATI 1 – KAPSAM Bu standard, binalarda dahili olarak tesis edilen otomatik yangın algılama sisteminde kullanılan kontrol ve gösterge tertibatına (TS EN 54-1’de “B” ile belirtilen) ait özellikleri, deney metotlarını ve performans kriterlerini kapsar. 2 – ATIF YAPILAN STANDARDLAR Bu standardda, […]

TS EN54-1 Yangın Algılama Ve Yangın Alarm Sistemleri

 TS EN54-1 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALÂRM SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: GİRİŞ GİRİŞ Yangın algılama sisteminin görevi, yangına karşı uygun tedbirlerin alınmasına esas olacak şekilde, mümkün olan en kısa zamanda yangını algılamak, uyarı sinyali vermek ve bunu bildirmektir. Yangın alârm sisteminin görevi kullanıldığı binada meydana gelebilecek yangın tehlikesine karşı, sesli ve/veya gözle izlenen uyarı sinyali vermektir. […]

TS 11370 Yangın Önleme- Parlama Ve Patlama- Genel

TS 11370 YANGIN ÖNLEME- PARLAMA VE PATLAMA- GENEL Parlama = Parlama, yanıcı maddelerin tutuşup alev almasıdır. Patlama = Patlama, çok kısa bir süre içinde, yanıcı bir maddenin sahip olduğu enerjinin, açığa çıkmasına yol açan, alev veya kıvılcım saçan, çok hızlı kimyasal reaksiyondur. Patlayıcı madde üretilen veya işlenen yerlerde, o bölümde görevli personel dışında hiçbir kimse […]

TS EN 50545-1 Araba Parkları Ve Tünellerdeki Toksik Ve Yanıcı Gazların Aranması Ve Ölçümü İçin Elektrikli Ekipman

TS EN 50545-1 ARABA PARKLARI VE TÜNELLERDEKİ TOKSİK VE YANICI GAZLARIN ARANMASI VE ÖLÇÜMÜ İÇİN ELEKTRİKLİ EKİPMAN BÖLÜM 1:KARBONMONOKSİT VE AZOT OKSİTLERİN ARANMASI VE ÖLÇÜMÜ İÇİN GENEL PERFORMANS ÖZELLİKLERİ VE DENEY YÖNTEMLERİ   TS EN 50545-1 bu Avrupa standardı havalandırma sistemini kontrol etmek ve / veya toksik tehlike uyarısı için sinyal, alarm vermek için saptanması karbon […]

TS EN ISO/IEC17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar

TS EN ISO/IEC17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar 0. Giriş Bu standardın ilk baskısı (1999), ISO/IEC Guide 25 ve EN 45001’in uygulamalarında edinilen kapsamlı deneyimlerin sonucu olarak hazırlanmış, ancak bunların her ikisinin de yerini başka standartlar almıştır. Bu standart, bir yönetim sistemini uyguladıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini […]

Scroll to top