TS EN 60335 – 1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60335 – 1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar Beyan gerilimi İmalâtçı tarafından cihaz için belirtilen gerilim. Beyan gerilim aralığı Alt ve üst sınırları imalâtçı tarafından açıklanan cihaz için belirtilen gerilim aralığı. Çalışma gerilimi Değeri en yüksek yapacak şekilde kontrol ve anahtarlama düzenleri […]

TS 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar

TS EN 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar Yönetim şartları Laboratuvar veya laboratuvarın bağlı olduğu kuruluş, yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir kurum olmalıdır. Laboratuvar, deney ve kalibrasyon çalışmalarının, bu standardın şartlarını karşılamasından, müşterinin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Laboratuvarın yönetim sistemi, sabit tesislerinde, sabit […]

TS EN 60598-1 Armatürler- Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 60598-1 Armatürler- Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler Armatür bir veya daha fazla sayıda lambadan yayılan ışığı dağıtan, süzen veya dönüştüren ve lambaların kendileri hariç olmak üzere lambaların desteklenmesi, sabitlenmesi ve korunması için gerekli bütün bölümleri içeren ve gerekli olduğunda lambaları besleme kaynağına bağlayan düzenler ile birlikte yardımcı devre donanımlarını bulunduran cihaz Not […]

TS 3033 Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (Ip Kodu) (Elektrik Donanımlarında)

TS 3033 MAHFAZALARLA SAĞLANAN KORUMA DERECELERİ (IP KODU) Bu standard beyan gerilimi 72,5 kV’u aşmayan elektrik donanımı için mahfazalarla sağlanan koruma derecelerinin sınıflandırılmasını kapsar. Bu standardın amacı, aşağıda belirtilenleri sağlamaktır: Elektrik donanımının mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri ile ilgili tarifler: Kişileri mahfazanın içindeki tehlikeli bölümlere erişmeye karşı koruma; Mahfaza içindeki donanıma, yabancı katı cisimlerin girmesine karşı […]

TS EN54-1 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri kısım 1: Giriş

TS EN54-1 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri kısım 1: Giriş Isı Algılayıcısı Sıcaklıktaki artışa göre faaliyete geçen algılayıcıdır. Duman Algılayıcısı Yangın ürünü gazlara hassas ve/veya havada kalıcı olarak bulunan, ısıyla beraber ortaya çıkan dumana hassas bir algılayıcıdır. Duman algılayılarının çeşitleri aşağıda belirtilmiştir. İyonize Duman Algılayıcısı İyonizasyon akımına sebep olan yangın ürünlerine hassas olan ve […]

TS EN 54-23 Yangın Algılama Ve Yangın Alarm Sistemleri Bölüm 3 : Yangın Alârm Cihazları – Ses Cihazları

TS EN 54-23 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ BÖLÜM 3 : YANGIN ALÂRM CİHAZLARI – SES CİHAZLARI etkili aydınlatma yoğunluğu Ek A kapsamında açıklanan ekipmanın ve yöntemin kullanılması suretiyle ölçülen, görsel alam cihazının ışık çıkışına uygun ölçüm ışık çıkışı seviyesi Ek B kapsamında açıklanan ekipmanın ve yöntemin kullanılması suretiyle ölçülen, görsel alam cihazının ışık […]

TS EN54-14 Yangın Algılama Ve Yangın Alarm Sistemleri – Bölüm 14: Planlama İşletmeye Alma, Kullanım Ve Bakım İçin Kılavuz Bilgiler, Montaj, Tasarım

TS EN54-14 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ- BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM İÇİN KILAVUZ BİLGİLER Alarm yükü Yangın durumunda gerekli olan azami güç (normal olarak elektrik gücü). Yardımcı teçhizat Yangın algılama ve/veya yangın alarm sistemlerini harekete geçiren veya bunlar tarafından harekete geçirilen teçhizat. Onay kuruluşu Tesis edilmiş sistemin bu […]

TS EN 54-13 Yangın Algılama Ve Yangın Alarm Sistemleri – Bölüm 13: Sistem Bileşenlerinin Uyumluluk Değerlendirmesi

TS EN 54-13 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ – BÖLÜM 13: SİSTEM BİLEŞENLERİNİN UYUMLULUK DEĞERLENDİRMESİ compatibility ability of a component type 1 to operate with control and indicating equipment: — within the limits specified for each component; — within the specified limits given by the relevant parts of EN 54 if available, or given […]

TS EN 54-12 Yangın Algılama Ve Yangın Alârm Sistemleri – Bölüm 12: Duman Dedektörleri – Optik Işın Demetiyle Çalışan Hat Dedektörleri

TS EN 54-12 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALÂRM SİSTEMLERİ – BÖLÜM 12: DUMAN DEDEKTÖRLERİ – OPTİK IŞIN DEMETİYLE ÇALIŞAN HAT DEDEKTÖRLERİ Bir optik ışın demeti kullanan hat duman dedektör Dumanın optik bir ışın demetinin zayıflaması ve/veya zayıflamasındaki değişmelerle algılanması için en azından bir yayımlayıcı ve bir alıcı ihtiva eden (yansıtıcı da/yansıtıcılar da bulundurabilir) dedektör. Yayınlayıcı […]

TS EN 54-11 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları

TS EN 54-11 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları Bu standard, otomatik yangın algılama sistemlerinde kullanım için bütün elle çalıştırılan alârm cihazlarında bulunması gereken işlevler ve görünüş esas alınarak tasarlanmıştır. Renkler, boyutlar, şekiller ve çalışma metotları , gerçek yangın alârmı durumlarında çalıştığında güven veren ve kullanıcıdan kabul gören […]

Scroll to top