TS 3033 Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (Ip Kodu) (Elektrik Donanımlarında)

TS 3033 MAHFAZALARLA SAĞLANAN KORUMA DERECELERİ (IP KODU) Bu standard beyan gerilimi 72,5 kV’u aşmayan elektrik donanımı için mahfazalarla sağlanan koruma derecelerinin sınıflandırılmasını kapsar. Bu standardın amacı, aşağıda belirtilenleri sağlamaktır: Elektrik donanımının mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri ile ilgili tarifler: Kişileri mahfazanın içindeki tehlikeli bölümlere erişmeye karşı koruma; Mahfaza içindeki donanıma, yabancı katı cisimlerin girmesine karşı […]

Scroll to top