VDI 2053 Klima Otoparklarda Egzoz havalandırması (VDI Havalandırma Uygulama Kodu)

Ön not

Bu standardın içeriği VDI 1000 standardının gerekliliklerine ve tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak geliştirilmiştir.

Yeniden basım, çoğaltma (fotokopi, mikro kopyalama), veri işleme sistemlerinde depolama ve çeviri için tam metin veya özetler de dahil olmak üzere tüm haklar saklıdır.

Bu standardın telif hakkı ihlali olmaksızın kullanılması, VDI Bildirimlerinde belirtilen lisans koşullarına (www.vdi.de/richtlinien) tabidir.

Bu standarda katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunarız.

Giriş

Havalandırma, otoparkların sağlık açısından güvenli bir şekilde işletilmesi için merkezi öneme sahiptir. Amaç, havalandırma işlemi sırasında güvenli olarak değerlendirilen kirletici konsantrasyonlarını aşmamaktır. Temel koruyucu fonksiyon sadece kişilerin kısa süreli kalışları için geçerlidir.

VDI 2053 “Klima; Otoparklar ” Standartları aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:

Bölüm 1 Havasızlaştırma

Bölüm 2 Duman çekme (hazırlık aşamasında)

Bölüm 1, yukarıda belirtilen havalandırma görevi için teknik çözümleri açıklar. Bölüm 2’deki yangın durumunda, oto parklarda duman havalandırması için teknik çözümlerin ele alınması amaçlanmıştır.

Bu standart serisinin tüm mevcut bölümleri ile ilgili kataloğa internette www.vdi.de/2053 adresinden ulaşılabilir.

1 Kapsam

Standart, otoparklardaki havalandırma ve iklimlendirme tesislerine uygulanacaktır. Otoparklar, motorlu araçların park edilmesine hizmet eden bina veya bina bölümleridir. Hem yer üstü hem de yeraltında kapalı alanlar (100 m2 ila 1000 m2) ve büyük otoparklar (1000 m2 üzeri) yeterli havalandırılmalıdır.

Standart, otomatik ve açık otoparklar için geçerli değildir.

Ayrıca, bu standart, uzun süreli konaklamalar için tasarlanmış odalar için geçerli değildir. Bu nedenle, besleme hava işlemi genellikle gerekli değildir. Otoparkta bir işyerinde uzun bir süre kalma planlanıyorsa (örneğin, denetleyici alanı, kasa), iş yeri standartlarına uyulmalıdır. Genellikle bu tür odalarda, havadaki egzoz gazlarının birikmesini önleyen ayrı bir klima sistemi bulunmalıdır. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Otopark havalandırması kirletici maddeleri çekmek için kullanılır. Bu VDI Standardında diğer konular dikkate alınmamıştır. Bunlar örneğin:

 • Kış mevsiminde nemin çekilmesi (örek Islak arabaların kurutulması)
 • Yaz aylarında nem girişi (örnek Küf gelişimi)
 • Yangın durumunda duman çekme

Bu standardı uygularken, mevcut versiyonlarında yerel düzenlemelere (Federal Devletlerin otopark düzenlemelerine) uyumun sağlanması esastır.

 1. Normatif referanslar

Aşağıdaki standart belgeler bu standardın uygulanması için zorunludur:

(Konut dışı binaların havalandırması; Havalandırma ve oda klima sistemleri için performans gereksinimleri; EN 13779: 2007). (İç ortam hava kalitesine, termal çevreye hitap eden binaların enerji performansının tasarımı ve değerlendirilmesi için iç ortam giriş parametreleri , aydınlatma ve akustik, Almanca versiyonu EN 15251: 2007)

(Havalandırma ve iç ortam hava kalitesi; Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ve üniteleri için hijyen şartları (VDI Havalandırma Uygulama Kuralları))

 1. Semboller ve kısaltmalar

Semboller

Aşağıdaki semboller bu standartta kullanılmıştır:

Kısaltmalar

Aşağıdaki standartlarda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır:

 1. Temel gereksinimler

4.1. Yapısal temel

Otopark yeri ve tasarımı, Otopark Model Yönetmeliği’nin 1. Bölümünün tanımlarına göre yapılmıştır.

Otoparkların yapısal konsepti, çevrenin mümkün olduğunca az etkilenmesi ve yol trafiğine hızlı bir şekilde ve duruş olmadan girip çıkma süreleridir. Gerekli durma ve bekleme şeritleri, ör. Karayolu trafiğine çıkış için sinyalizasyon sistemleri, mümkün olan hallerde otoparkın dışında düzenlenmeli veya özel havalandırma düzenlemeleri yapılmalıdır.

Havalandırma bölümündeki duvarlar havalandırma fonksiyonunu etkilemez.

Kapalı tekli otopark (kutular) kapılarında, toplam 0,15 m2 kesitli uygun giriş ve çıkış açıklıkları sağlanmalıdır.

Yangından korunma için zorunlu şartlar ve bu nedenle havalandırma ekipmanlarında gözetlenecek yangın koruma önlemleri, devlet inşaat yönetmelikleri (LBO) ve kamu hukukundaki otoparklar için özel hükümlerden (bölgesel yasaya göre özel düzenleme veya özel inşaat yönetmeliği) türetilmiştir.

Model Havalandırma Sistemleri Kılavuzu’nun (M-LüAR) hükümleri göz önüne alındığında, iklimlendirme sistemlerinin yangından korunma tasarımına ilişkin bina yönetmeliklerinin gereklilikleri karşılanmaktadır.

Bina ruhsatının düzenlenmesi için bir yangın koruma sertifikasının (münferit durumlarda yangın koruma konsepti de olabilir) gerekmesi durumunda, otoparkta kullanılan yangın önleme tedbirlerini tam olarak tanımlamalıdır. Otoparkın binanın diğer bölümlerinden (yangın koruma bölümleri veya yangın söndürme bölümleri) gerekli olan yangın ve havalandırma ayrılığı ve otoparkın çoklu duman bölmelerine ayrılması mümkün olmalıdır (gerekli tüm planlayıcıların proje planlayıcısı ile koordinasyonu). ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Kapalı orta ve büyük otoparklar genellikle bir bina içinde tek bir yangın söndürme bölümünü temsil eder.

Kilitleme cihazları ve yangına dayanıklı havalandırma hattı bölümleri, kullanılabilirlik ve / veya uygulanabilirlik kanıtları bağlamında bina kontrol makamlarının hükümlerine uygun olarak tasarlanmalı ve tesis edilmelidir.

Otopark havalandırmasının görevleri

Otopark havalandırmasının bu standardın bağlamında temel görevi, kirletici maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Havalandırma gereklilikleri, diğer şeylerin yanı sıra, inşaat (açık veya kapalı), yer (yer üstü veya yer altı), büyüklük (orta veya büyük otopark) ve kullanım (örneğin Konut veya kamu otoparkı) koşullarına bağlıdır.

Otoparklar, uzun süreli konaklamalar için uygun değildir. Bu nedenle Hava şartlarına yönelik gereksinimler maksimum kirletici konsantrasyonlarına uyum ile sınırlıdır (bkz. Bölüm 4.4). Sunulan besleme havası akışının, filtrelenmiş, ısıtılmış, soğutulmuş veya ıslak dağıtılmasına gerek yoktur.

Kirlilik kontrolü

Seçilen otoparkların egzoz havası ölçümleri, otoparklarda CO limitlerine uyulsa bile otoparkta kalmaya, sürüş mesafesine ve ortalama kalış süresine bağlı olarak nispeten yüksek NO2, benzen ve partikül madde emisyonlarının (PM10- ) meydana geldiğini göstermektedir. Otopark alanında sadece birkaç dakika kalan otopark kullanıcısı için bu emisyonlar sadece ikincil derece öneme sahiptir. Ancak, uzun vadede egzoz havasına maruz kalınan acil durumlar için, bu benzen, partikül madde (PM10-) ve NO2 emisyonları, olumsuz yayılma koşulları altında sağlık risklerine yol açabilir.

Bu nedenle, yeni otopark havalandırma sistemleri tasarlanırken, otopark egzoz havasının konut sakinleri için sağlık riski oluşturmadığından emin olunmalıdır. Her şeyden önce, otomatik havalandırmalı otoparklarda bile, rüzgâra ve sıcaklık dağılımına bağlı olarak, serbest havalandırma anında emisyon kaynakları olarak işlev görebilen zemin seviyesindeki otopark kapıları ve diğer havalandırma delikleri, oyun alanları veya benzeri hassas alanlara, pencere ve balkonlara yakın yerleştirilmemelidir. Şüphe durumunda, beklenen emisyon konsantrasyonunun kritik noktalardaki ilişki düzeyinin uygun emisyon ve görüntüleme modelleri ile (tarama veya tahmin modelleri) kontrol edilmesi gerekir.

Genel teknik ve fizyolojik koşullar

Otopark havalarının önemli ölçüde kirlenmesi, otopark alanında kullanılan motorlu araçların yanma ürünlerinden ve park halindeki araçlarda yakıtın buharlaşmasından kaynaklanmaktadır. Stokiyometrik yanmanın (CO2 ve H2O) bileşenlerine ek olarak, bunlar karbon monoksit (CO), eksik yanma ve buharlaşma, azot oksidasyon ürünleri (özet NOx) ve toz ve duman partikülleri olan hidrokarbon bileşikleridir. Direkt olarak toksik olanlar ise; özellikle karbon monoksit CO ve respiratuar zehir olarak nitrojen dioksit NO2 ve bazı kanserojen hidrokarbonlar, özellikle de benzen, kurum ve partiküler 10 um’den küçük (PM10) maddeler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlardır (PAH’lar).

araç parklarındaki zararlı maddelerin salınımını hesaplamak için, söz konusu emisyon faktörleri olarak adlandırılan emisyon değerleri [1; 2] kullanılır. Veri tabanı, seçilen bir otoparkta ölçümler için esastır ve emisyon faktörleri [3] veya simülasyon programlarının elkitabında verilen sonuçlardır. Özellikle otoparklarda soğuk çalıştırma ​​ve buharlaşmalı emisyonlar ile ilgili olarak, bu kaynaklarda ek veri tabanları da bulunmaktadır. Ayrıca, kurum, benzen ve NOx için mevcut değişiklik olarak uygulanan kılavuzun özelliklerinden önemli sapmalar bulunmuştur.

İzin verilen ortam havası

Mevcut kaynaklar göz önüne alındığında, 60 ppm’lik izin verilen CO konsantrasyonu, bu standarttaki bir saatlik ortalama değerin çeyreği olarak belirtilir. Bu ortalama değer, münferit durumlarda tanımlanacak oda hacminde karşılanmalıdır (örneğin güvenlik bölümü). Otoparklar, bu değerin normal olarak aşılmaması için tasarlanmalı ve işletilmelidir. 60 ppm’nin bir başka nedeni de, otopark havasındaki kirleticilerin geri kalanı için bir pilot gaz olarak karbon monoksitin işlevidir. Katalizör teknolojisi, karbon monoksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltır, böylece 100 ppm’lik bir CO konsantrasyonunda, diğer kirletici maddelerin hala kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu garanti edilemez. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Karbon monoksit emisyonu için sayısal değer denklemleri

Otoparktaki araçlardan kirleticilerin salınması büyük ölçüde aşağıdaki parametrelere bağlıdır:

 • otoparkta sürüş şeridi
 • filo bileşimi (araç tipi)
 • sürüş türü
 • sürüş şerit eğimi

Çıkışlar sırasında kirletici maddelerin salınması için gerekli olan mesafe, hâlihazırda kat edilen mesafedir, çünkü katalizör en uygun şekilde çalışmak için doğru çalışma sıcaklığına gelmelidir. Ayrıca, soğuk motorun fiili çalıştırma ​​faaliyeti de emisyonlara dahil edilir. Tablo 1, sürüş mesafesine bağlı olarak giren sıcak araçların (sıcak emisyonlar) ve çıkış araçların (çıkış dahil olmak üzere soğuk emisyonlar) CO gaz değerlerini belirtir.

Soğuk emisyonlar, mesafeden bağımsız bir minimum değerle 80 m’nin altındaki kavramsal yollarla hesaplanır. Bu yaklaşım büyük hatalara neden olmaz, çünkü otoparktaki bu oldukça kısa yolculukta karbon monoksit emisyonları büyük ölçüde soğuk çalıştırma ​​ile belirlenir.

Tablo 1 ve Şekil 1’den de çıkan araçların (giren araçların normal çalışma sıcaklığına kıyasla) CO emisyonu üzerindeki belirleyici etkisi okunabilir.

Otomatik havalandırma sistemleri için, tüm yerel ve operasyonel koşullar dikkate alınarak doğrulanabilir bir hesaplama yapılmalıdır. Yeterli çalışma verisi yokluğunda, Tablo 2’de listelenen değerler tahmin için kullanılabilir.

Sıra dışı filo kompozisyonları veya trafik koşullarında (rampalar, trafik sıkışıklığı ve tehlike alanları) Tablo 1’e göre hesaplanandan  farklı emisyonlar da meydana gelebilir. Bunun uygun olduğu düşünülmelidir. Kaynakça da belirtilen çalışmalarla daha doğru bir emisyon faktörleri hesaplaması yapılabilir [2; 3].  ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Vi araçlarının CO emisyonlarının belirlenmesi, araç başına hesaplanan emisyon miktarına ve saatte hareket eden araç sayısına bağlıdır (park yeri sayısıyla kullanım faktörü):

Bir otoparkta farklı kullanım, trafik koşulları veya yapısal ayrımların olduğu bölümler varsa, farklı etki faktörlerini (örneğin kullanım, sürüş mesafeleri, emisyon faktörleri) dikkate alarak, her garaj bölümü için CO emisyonunu belirlemek gerekebilir.

Dış hava akışının hesaplanması

Seçilen dış hava akımı, karbon monoksit konsantrasyonunu, en az çalışma yükünde bile, en azından Bölüm 4.5’de belirtilen CO sınır değerine düşürülecek kadar büyük olmalıdır.

Otoparktaki CO emisyonları ve izin verilebilir konsantrasyonlarından, gerekli dış hava akışının temel denklemi elde edilir

Aynı zamanda, dışarıdaki havanın doğal girişi olan garajlarda, lokal olarak farklı bir havalandırma verimliliği söz konusu olabilir, örneğin, dış ortam havasının bir kısmı, dikkat çekici bir karıştırma olmaksızın, araç havası ile emildiğinde. Erişim rampalarında potansiyel olarak istenilmeyen bir dış hava girişi olabileceğine dikkat edilmelidir.

İdeal karma havalandırmadan sapma (homojen konsantrasyon dağılımı), hacim akışına uygun bir ek yük ile dikkate alınabilir. Ek yük, fG faktörü ile ifade edilir ve sadece yaklaşık bir değer olarak sabit oran şeklinde gösterebilir .

Bir jet havalandırma sisteminin (JVS) ek uygulamasıyla, fG faktörü 0,9 ile çarpılabilir. Katmanlı bir akış kullanımında, JVS kullanımını hariç tutulur.

Belirtilen ilgili üst fG-değerleri, kanıt olmaksızın durumdan duruma uygulanabilir. Akışkan kısa çevrelerde, belirtilen değerler gerektiği kadar artırılmalıdır.

Belirtilen ilgili düşük fG değerleri, destek kanıtı olduğunda kullanılabilir (örneğin akış simülasyonu, ölçümler).

Havalandırma tipi ve hava akışı ile ilgili olarak, lütfen Bölüm 5’e bakınız.

Havalandırma

Kirletici maddelerin uzaklaştırılması için otopark havalandırması, serbest veya otomatik havalandırma ile yapılabilir (bkz. Şekil 2). Otopark tasarımı, havalandırmayı eşit dağıtılacak şekilde desteklemeli ve buna izin vermelidir.

Havalandırma sistemlerinin planlanması ve yürütülmesinde, özellikle, numune test şartlarında, DIN EN 13779 ve DIN EN 15251 standartları, standart VDI 3819 Bölüm 1 ve standart VDI 6022’ye uyulmalıdır. 

Otopark havalandırmasının koruma amacı, CO konsantrasyon eşiğine uymaktır. Otopark havalandırması işlevi bu nedenle takip edilmelidir. Bu, CO tespit ve uyarı sistemi ile sağlanabilir.

Otomatik havalandırmayla, tesisin fonksiyon izlemesi tavsiye edilir. Bu aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:

 • tüm hava hattı bölümlerinin akış izlemesi
 • Ana hava hatlarının akış izlemesi
 • kilitleme cihazlarının izlenmesi
 • sürüş izleme

Otopark havası diğer kullanım alanlarına deşarj edilmemelidir. Otoparklar ile bağlantılı binalar için, basınç koşulları dikkate alınarak otopark havası başka alanlara nüfuz etmemelidir.

Otomatik havalandırma

Otomatik olarak çalıştırılan havalandırma sistemlerinde, besleme ve egzoz açıklıkları birbiriyle eşleştirilmelidir. Otomatik havalandırma ventilatörler ile yapılır. Havalandırma sisteminin tipi, park yerinin büyüklüğüne ve yerine ve ayrıca duman ve ısı çıkışı için gerekli her türlü önlemlere bağlı olarak ayarlanır. Otoparklar arasında aşağıdaki hususlara göre ayrım yapılmalıdır

 • serbest besleme havası ve otomatik egzoz hava sistemi ve
 • otomatik besleme ve egzoz havası sistemi.

Yapısal, yangından korunma ve aerodinamik nedenlerden dolayı bir otopark, bağımsız ve münferit havalandırma bölümlerine ayrılabilir.

Havalandırma sistemi veya herhangi bir bağımsız havalandırma bölümü, her biri toplam hava akışının en az % 50’sine sahip en az iki ventilatör içermelidir. Bir ventilatör arızalanırsa, diğer vantilatörlerin (aynı zamanda motor gücü açısından da) toplam hava akışının yaklaşık 2 / 3’ünü işleyebilmesi sağlanmalıdır.

Sürekli operasyon için bireysel bileşenler ölçeklendirilmelidir. Patlamaya dayanıklı tasarım gerekli değildir.

Havalandırma sisteminin münferit bileşenleri, otoparkta, girilmesi planlanan alanlarda, 2,0 m’lik bir yüksekliğe sahip olacak şekilde monte edilmelidir. Düzenli aralıklarla bakım yapılması gereken veya aşınmaya maruz kalan tüm bileşenler kolayca erişilebilir olmalıdır.

Arıtılmamış dış ortam havası yerine, diğer odalardan uygun, tahriş edici veya zararlı maddeler içermeyen uygun bir egzoz havası otoparka sokulabilir; ilgili egzoz havası sisteminin durması durumunda, geri akış, teknoloji tabanlı önlemler (örneğin, kapatma cihazları) yoluyla engellenmelidir. İlgili egzoz havası sistemini çalıştırırken, otoparka egzoz havalandırması sağlanmalıdır. Otoparkın çalışma saatleri sırasında diğer odalardan sürekli hava akışı garanti edilemezse, diğer girişler mevcut olmalıdır. Her türlü dumanın dışarıda bırakılması gerekir.

Kontrol ve düzenleme

Havalandırma sistemleri, otoparka monte edilen CO-uyarı sistemi ile otomatik olarak kontrol edilebilir. Uyarı sistemi olmayan otoparklar için, zaman ayarlı vantilatörlerin otomatik olarak açılması ve kapatılması mümkündür. İsteğe bağlı olarak, özellikle küçük otoparklarda ve düzensiz giriş ve çıkış sürelerinde, uygun anahtar kullanılabilir, örneğin geçit kontağı veya takip süresi olan bir hareket sensörü veya diğer eşdeğer anahtarlar. Havalandırma sistemi yetkisiz kişiler tarafından kapatılmamalıdır

Serbest besleme havası ve otomatik egzoz hava sistemi

Serbest besleme havası ve otomatik egzoz hava tahliyesi ile çalışan havalandırma sistemlerinin planlanması ve uygulanması için aşağıdaki prensipler dikkate alınmalıdır.

Hava kanalı ya çapraz akış prensibine ya da uzunlamasına akışa bağlı olmalıdır. Bu akış modelleri vasıtasıyla, tüm hava akışının, araçların üzerinden olması ve kirletici alım potansiyeli (seyreltme) akışı sağlanır. Akış kısa devreleri verimsiz havalandırmaya neden olabileceğinden karma formlardan kaçınılmalıdır.

Çapraz akış

Açık planlı otoparklarda (otoparkın içindeki hava akışını engelleyen oda bölücü yoktur) çapraz akış uygulanmalıdır.

Hava beslemesi, duvar veya tavanlardaki doğrudan açıklıklar veya havalandırmalı bölüme giden şaftlar aracılığıyla uygulanmalıdır. Egzoz havası, karşı tarafta (genellikle bir kanal sistemi aracılığıyla) boşaltılır, böylece hava, bölümler boyunca, ölü bölgeler olmaksızın mümkün olduğunca muntazam bir şekilde akar.

Besleme havasında çapraz akışta yeterli karıştırma ve nüfuz etme derinliğini elde etmek için, besleme havası açıklığı yaklaşık giriş hızına göre boyutlandırılmalıdır. Hava girişleri arasındaki mesafeler 20 metreden fazla olmamalıdır. Besleme ve egzoz havalandırmaları arasında 35 m’lik mesafeler aşılmamalıdır.

Girişler ve çıkışlar alanında, açık olan kapılardan dolayı, özellikle yoğun trafik zamanlarında, istenmeyen bir hava akımı oluşabilir. Bu, otoparktaki belirlenmiş hava akışını etkileyebilir ve bu nedenle dikkate alınmalıdır. Havalandırma şaftları

 1. a) egzoz hattı ağı ile
 2. b) egzoz hattı ağı olmadan

Boyuna akış

Boyuna akışta, besleme havası genellikle açık planlı bir kapıdan (örneğin çubuklu kapı) gerçekleştirilir. Egzoz havası, yapısal olarak kurulmuş bir “tünelin” karşı ucuna deşarj edilir. Yönlendirilmiş bir akış elde etmek için, şeritte 0,5 m / s’lik en düşük hız tercih edilir. Bu nedenle, ayırma bileşenlerinin, akış kısa devrelemesini önlemek için kapalı duvar plakaları olarak tasarlanması (Şekil 4’e bakınız) gereklidir.

Jet havalandırma sistemi

Jet vantilatör sistemleri, jet vantilatörler havalandırılan garajdaki havayı serbestçe emecek ve serbestçe üfleyecek şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır (bakınız Şekil 5). Bu yöntem, otopark ve çevresi arasındaki basınçta herhangi bir (önemli) değişikliğe neden olmaz. Bu nedenle, sistemin otoparka dışarıdan tedarik edilen besleme havası hacim akışı ve deşarj edilen egzoz havası hacmi akışı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu hacim akışları, Bölüm 4.6’ya göre kirlilik emisyon seviyelerinden kaynaklanmaktadır. Jet vantilatörleri, otoparkın içindeki havanın karıştırılmasına katkıda bulunur ve böylece daha homojen bir konsantrasyon oluşumuna yol açar. Buna göre, jet vantilatörleri, otoparkın dışında gerekli olan hava hattı ağının yerini alabilir, ancak otomatik havalandırma sistemini değiştiremez. Her bir jet vantilatörü, atış aralığı ve ışın limiti ile belirlenen etkili bir alana sahiptir

Ek Bilgiler

Otopark içerisinde mekânsal olarak ayrılmış park yerleri (kutuları) mevcutsa, bunlar sürüş şeridine doğru 0,15 m2’lik serbest bir kesit ile havalandırılmalıdır.

Çok yüksek gelen ve giden trafikte, her durumda bir matematiksel doğrulama gereklidir.

Otomatik havalandırma sistemi duman tahliyesi amacıyla da kullanılacaksa, hacim akışı en yüksek talep için mutlaka belirlenmelidir. Sistem parçaları daha sonra tüm uygulamalar için, özellikle basınç ve sıcaklık direnci açısından uygun olmalıdır.

Otomatik besleme ve egzoz hava sistemi

Otomatik besleme ve egzoz sistemlerinin bir kombinasyonu olarak otomatik havalandırma gerçekleştirilebilir. Besleme ve egzoz sistemi, ya katman havalandırması prensibi ile veya karma havalandırmalı olarak çalıştırılabilir.

Katmanlı havalandırma, azaltılmış hava akışına sahip bir varyantı temsil eder. Hacim akışı % 15 azalırken, karma havalandırma ile karşılaştırılabilir kirletici konsantrasyon dağılımları elde edilmiştir.

Çalışan katmanlı bir havalandırmayı uygulamak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan herhangi biri yerine getirilemiyorsa, karma hava vantilasyonu uygulanmalıdır.

Katmanlı bir havalandırmayla, besleme havası, otoparkın yakınındaki geçişlere taşınır. Besleme havası geçişleri, tüm otoparka karşı düzgün bir tabaka oluşturulacak şekilde düzenlenmelidir. Katmanlı havalandırmada hava hızı, 0,2 m / s’den fazla değildir. Çıkış alanları, düşük besleme hava hızını idame ettirecek kadar büyük olacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Serbest havalandırma

Otopark alanı ve açık alan arasındaki hava değişimi esas olarak rüzgâr kuvvetlerinden, termal koşullardan ve otoparktaki sürüş hareketlerinden kaynaklanır. Havalandırma menfezleri ve şaftlar gibi serbest havalandırma tesislerinin tasarımı ve bunların düzenlenmesi, deneyime dayanmaktadır.

Düşük giriş ve çıkış trafiğine sahip kapalı otoparklar için, tek kat için serbest havalandırma, park alanı başına en az 0,15 m2 serbest açıklıklı çapraz kesit sağlamalıdır. Serbest kesitin menfezler, örtü ızgaraları veya benzerleri ile azaldığı dikkate alınmalıdır. Açıklıklar, aralarındaki mesafe 20 m’yi geçmeden tavan ve duvarlarda düzenlenmelidir.

Havalandırılmamış alanlardan kaçınmak için, havalandırma açıklıklarından veya şaftlardan son duvara olan mesafe 10 m’den fazla olmamalıdır. Duvar plakaları gibi bölme duvarları, hava değişimine engel olmamalıdır.

20 m’lik bir otopark genişliğine kadar (sürüş şeridi de dahil olmak üzere iki zıt park boşluğuna izin vererek), tek bir uzunlamasına duvarda havalandırma açıklıklarının tek taraflı düzenlemesi yeterlidir. Duvarlarda ve tavanlarda ya da yatay veya dikey şaftlarla havalandırma doğrudan açıklıklarla yapılabilir (bkz. Şekil 6). Deneyimler, açıklıkların yukarıdaki düzenleme ile birlikte serbest havalandırmayı sağladığını kanıtlamıştır. Diğer düzenlemeler, uzmanlar tarafından ilgili kanıtlara göre değerlendirilmelidir; Bu aynı zamanda büyük giriş ve çıkış trafiğine sahip otoparklar için de geçerlidir.

CO izleme sistemi

Bu bölüm otoparklarda CO izleme sistemleri için minimum gereksinimleri kapsamaktadır.

İzleme sistemleri, CO konsantrasyonu, limit anahtarları ve aşağı akışı ölçmek için opsiyonel uyarı cihazları, kontrol cihazları veya kontrolörler ölçüm sisteminden oluşur. Diğer gazlar için opsiyonel ölçüm noktaları ve sensörler de mevcut olabilir.

6.1 Temel bilgiler ve notlar

6.1.1 İzleme bölümü

İzleme bölümü, otoparkın mekânsal bir parçası olup, içerisindeki yapısal koşullar nedeniyle oda havasının büyük oranda serbestçe karışması sağlanır. Bir izleme bölümü otopark alanının 400 m2’sini aşmamalıdır. Her bir izleme bölümüne en az bir ölçüm noktası olmalıdır. Kapalı erişim ve çıkış yolları ayrı bir izleme bölümü oluşturabilir.

Her bir izleme bölümünde, CO limitlerine uygunluk, ölçüm noktalarının uygun şekilde konumlandırılmasıyla sağlanmalıdır.

6.1.2 Ölçüm sistemi

Ölçüm sistemi, otoparktaki izleme bölümündeki CO konsantrasyonunu belirleyen bir sistemdir.

Bir ölçüm sistemi, ölçüm noktalarına monte edilen bir veya daha fazla CO sensöründen oluşur. CO sensörlerinin ölçüm sinyali merkezi bir CO ölçüm cihazına iletilir.

Aspirasyon sistemlerinde giriş filtreleri, bir CO konsantrasyonu ölçüm cihazına doğrudan boru hatları üzerinden veya bir kontrol düğmesi üzerinden bağlanan ölçüm şeklinde olarak monte edilir.

6.2 Ölçüm sistemi için minimum gereklilikler

 CO ölçüm cihazı

CO ölçüm aleti en azından aşağıda listelenen şartları karşılamalıdır

Test gazları için standart çevre koşulları

Genel gereksinimler, havada sabit ortam koşulları ile ilişkilidir. Aksi belirtilmedikçe, bu koşullar şunlardır:

 • sıcaklık: 15 ° C ila 25 ° C aralığında ± 2 ° C’de sabit
 • bağıl nem: % 20 ila% 80 aralığında% ± 10 bağıl nemde sabit
 • basınç: 86 kPa ila 108 kPa aralığında ± 1 kPa da sabit

Ölçüm cihazlarının test / kalibrasyonu için test gazı

Fonksiyon testi için standart test gazı olarak, 275 ppm ±% 5 karbon monoksit konsantrasyonlu hava kullanın.

Kalibrasyon için, 100 ppm ±% 10 karbonmonoksit konsantrasyonlu hava kullanın.

Test gazı hacim konsantrasyonu ±% 2 olarak bilinmelidir.

6.2.1.3 Tepki süresi t90

T90 tepki süresi, standart test gazı cihazın ısıtılmış durumda sensör girişine ulaştığında hacim konsantrasyonundaki ani artış zamanı ve ölçüm sinyalindeki değişikliğin nihai değerinin % 90’a ulaştığı zaman arasındaki süredir. 

Ölçme noktalarının düzenlenmesi

İzleme bölümündeki ölçüm noktalarının mekânsal düzenlemesi, havalandırma sisteminin giriş ve çıkış delikleri, yapısal koşullar ve beklenen trafiğin niteliği dikkate alınarak yapılmalıdır. Ölçüm noktaları, yaklaşık olarak ilgili izleme bölümünün ortasına monte edilmelidir. Besleme havası çıkışlarının yakınında ölçüm noktaları bulunmamalıdır. Mümkünse, münferit park alanlarının hemen arkasındaki ve ana şeritlerin ortasındaki montaj yerlerinden kaçınılmalıdır.

6.3 Fonksiyon kontrol sistemi ve izleme sistemi

Geri fonksiyon testi

Her bir izleme sistemi, en az çeyrekte bir kez performans kontrolüne tabi tutulurken, kaza simülasyonu ve uygun olduğunda, örnekleme ekipmanının filtrelerinin yenilenmesi de yapılmalıdır. Bu fonksiyon kontrolü operatör tarafından yapılabilir.

6.3.2 Denetim ve bakım

İzleme sisteminin bakım ve muayenesi, üreticinin şartnamesine göre en az yılda bir kez yapılmalıdır. Denetimler yetkili personel tarafından yapılmalıdır. CO ölçüm cihazının kalibrasyonu, 0 ppm için test gazı ile ve Bölüm 6.2.1.2’ye göre bir değer için yapılmalıdır.

İzleme sisteminin güvenilirliği

İzleme sisteminin bir sistem arızası (örneğin yetersiz gaz beslemesi, selektörleri arızalanması), yanıp sönen bir lamba ile belirtilmelidir. İzleme sisteminin arızalanması, havalandırma sistemlerinin (varsa) mümkün olan en yüksek performans seviyesinde çalışmasına veya kaza için belirtilen koşulları tetiklemesine neden olur.

Elektrik kesintisi durumunda, izleme sistemi bir yedek güç kaynağıyla çalıştırılmalıdır. Optik uyarı lambaları (yanıp sönen uyarı lambaları, ışıklı piktogramlar),

6.5 Uyarı cihazları

Uyarı cihazları bir izleme bölümünün ölçülen değeri, izin verilen 60 ppm’lik sınırı (bkz. Bölüm 4.5) veya 120 ppm’lik tepe değerini aştığında aktive olacak şekilde ayarlanmalıdır. 120 ppm’nin iki dakikadan daha az olan pik değerleri göz ardı edilebilir. Eski sistemler için, gecikme süresi olmayan 250 ppm anlık değerler kullanılabilir. Sınır değerlere ve uyarılara ilişkin kamu hukuku düzenlemelerine öncelik verilmelidir.

Aşağıdaki uyarılar verilmelidir:

 • optik uyarı göstergeleri

Otopark alanının her 500 m2’si için, ana tahrik şeridinde gözle görülür şekilde takılan, yanıp sönen bir uyarı lambası veya uygun bir ışık piktogramı bulunmalıdır.

 • Kalıcı bir otopark izleme alanında, yanıp sönen bir uyarı lambası veya uygun bir ışık piktogramı bulunmalıdır. Eğer sürekli bir otopark denetimi mevcut değilse, izlemeye ek olarak uyarıların görüntülenip görüntülenmeyeceği ve nerde

7 Onay ve test

Sözleşme kabulüne ek olarak, otomatik havalandırma sistemleri ve CO uyarı cihazları, Federal Devletlerin yapı yönetmeliklerine uygun olarak onaylanmış test mühendisleri tarafından verimlilik ve güvenlik açısından incelenmelidir.

8 İşletme

Otoparklar için havalandırma sistemlerinde bakım ve kontrol çalışmaları gereklidir ve örneğin, VDMA 24186-0 ve -1 spesifikasyonuna uygun şekilde yapılabilir. Üreticinin talimatları takip edilmelidir. Çalışma talimatları VDI 3810 standartlarında verilmektedir.

 

Ek Konut otoparkı ve kamu otoparkı için örnek hesaplamalar

A1 Konut otoparkı – otomatik egzoz hava sistemi

Park yeri numaraları ile birlikte A ve B bölümleri ile Şekil A1’de gösterilen otopark

Otoparkta kullanılan araçların CO emisyonu Vco’nun belirlenmesi genellikle Denklem (3) ‘e göre yapılır; Bu örnekte olduğu gibi sadece taşıtların çıkışı göz önünde bulundurulur, ECO, sıcak ihmal edilir ve denklem A bölümünün endekslerine göre basitleştirilir:

Örnekte karbon monoksit yoğunluğu aşağıdaki şekilde kabul edilir.

Bölüm A’daki park yerinin sayısı SPA = 168 ≡ 168 FZ’dir; burada FZ, otoparklara SP spesifikasyonlarına göre giren araçların sayısıdır.

Verilen ortalama 117 m sürüş mesafesi için emisyon faktörü aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Böylece, otopark A bölümü için CO emisyonu VCO, kalt, A aşağıdaki gibidir:

Trafik yönetiminden dolayı otoparkın B bölümündeki araçlar orta yolu kapsamalıdır:

Yukarıdaki gibi hesaplama yöntemleri ile sonuçlar:

CO emisyonları ile

Aynı zamanda, iki otopark bölümündeki (A ve B) egzoz havası hacim akışının dağılımı da ilgi çekicidir. Bu amaçla, yukarıdaki hesaplama sadece otopark bölümü B için yapılır ve bu bölümde mevcut araçların CO emisyonlarının seyreltilmesi için gerekli olan temiz hava akımı V außen, B hesaplanır.

Orta sürüş şeridi için aşağıdaki şekilde belirtilebilir:

Bölüm A’daki CO emisyonlarının seyreltilmesi için tedarik edilen sayısal hava akışı aşağıdaki farkla hesaplanır:

Karşılaştırma için: Eğer bu matematiksel doğrulama tamamlanmazsa, konut otoparklarının dış hava akışları Federal.

Bir alışveriş merkezinde otomatik havalandırma sistemi A2 Kamuya açık yeraltı otoparkı

Otopark kat planı örnek olarak Ek A1’de gösterilmektedir. Kullanım fSP = 1,0 h – 1 olarak ayarlanmıştır; bu yaklaşık olarak her 13 saniyede bir aracın girdiği ve çıktığı anlamına gelir.

 • Trafik akışına giriş ve çıkışlar tıkanıklık olmaksızın gerçekleşir,
 • Otopark ücretleri çıkıştan önce hesaplanır ve
 • sayma ve kontrol cihazları (örneğin kapılar) kısa bir kesinti ile otomatik olarak çalışır.

A bölümündeki gelen araçlar için, sürüş mesafesi dikkate alınarak ortalama sürüş mesafesi sParken = 10 m = sabit olarak aşağıdaki şekilde tahmin edilir:

Otopark bölümü B’deki otoparklara giren araçlar için ortalama seyahat mesafesi:

Ek A1’deki örnekte olduğu gibi, otoparkta kullanılan araçların CO emisyonu VCO’nun belirlenmesi genel denkleme göre yapılır:

Yukarıdaki spesifikasyonlara göre, iki otopark bölümü için sıcak bir şekilde oluşturulmuş CO emisyonu VCO aşağıdakilerle sonuçlanır

Ek A1’deki örnekte olduğu gibi, hava akışının dikkatli bir şekilde tasarlandığı varsayılmıştır (kanıt mevcuttur) ve bu nedenle fG = 1,25’lik bir faktör beklenebilir.

Daha fazla gelen ve giden trafiğine sahip bir otoparkı tasarlarken, otopark düzenlemelerinin çoğu için otopark zemin alanı için 12 m3 / m2’lik bir alan odaklı hava akışı gereklidir.

Herhangi bir kanıt sunulmazsa, 6700 m2’lik mevcut otopark zemin alanı ile bu, 80400 m3 / sa (63100 m3 / saate kıyasla) gerekli temiz hava hacmi ile sonuçlanacaktır.

Herhangi bir kanıt sunulmazsa, 6700 m2’lik mevcut otopark zemin alanı ile bu, 80400 m3 / sa (63100 m3 / saate kıyasla) gerekli olan temiz hava hacmi ile sonuçlanacaktır.

VDI 2053 Otoparklarda Egzoz havalandırması (VDI Havalandırma Uygulama)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top