TS EN54-14 Yangın Algılama Ve Yangın Alarm Sistemleri – Bölüm 14: Planlama İşletmeye Alma, Kullanım Ve Bakım İçin Kılavuz Bilgiler, Montaj, Tasarım

TS EN54-14 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ- BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM İÇİN KILAVUZ BİLGİLER Alarm yükü Yangın durumunda gerekli olan azami güç (normal olarak elektrik gücü). Yardımcı teçhizat Yangın algılama ve/veya yangın alarm sistemlerini harekete geçiren veya bunlar tarafından harekete geçirilen teçhizat. Onay kuruluşu Tesis edilmiş sistemin bu […]

Scroll to top