1989/686/AT – Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

1989/686/AT – Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere karşı korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Madde 2 — Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarıyla […]

Scroll to top